Puncte slabe

Puncte slabe:

  • Catedre ocupate de cadre didactice în curs de calificare.
  • Insuficienţa fondurilor pentru o bibliotecă de specialitate (cadre didactice, părinţi).
  • Lipsa unei săli de sport dotată corespunzător.
  • Lipsa unui parc de joacă pentru copii