Resurse umane

RESURSE UMANE

- cadre didactice de specialitate ( profesori de educaţie specială, profesori psihopedagogi, profesori-educatori, psihodiagnostician, profesori logopezi, kinetoterapeut);

- asistent social

- cadre medicale

- instructori de educaţie specială

 

MANAGEMENT

-         Director

-         Consilier educativ

-         Responsabil cu dezvoltarea si perfecţionarea cadrelor didactice

-         Consiliul de Administraţie

-         Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii in educaţie

-         Comisii metodice

-         Comisia interna pentru evaluarea elevilor

-         Comisia de prevenire si combatere a violentei in mediul şcolar