Oportunitati

Oportunităţi:

Continuarea popularizării şcolii prin mass-media.

Colaborări cu ONG-uri.

Colaborări cu:

  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;
  • Casa Corpului Didactic Vaslui;
  • Consiliul Judeţean Vaslui;
  • Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
  • Şcoli speciale şi publice din judeţ şi din ţară.

Colaborări şi parteneriate cu şcolile speciale din judeţele Cluj, Suceava, Neamţ, Bacău, Târgu Mureş, Iaşi.

Organizarea împreună cu CCD Vaslui, UBB Cluj, Facultatea de Psihologia şi Ştiinţele Educaţiei, respectiv Catedra de Psihopedagogie Specială, UAIC Iaşi  a unor cursuri de formare continuă .

Identificarea unor surse de finanţare extrabugetare.

Evaluarea şi monitorizarea de către Comisia Internă de Expertiză a elevilor integraţi din şcolile de masă.

Îmbogăţirea stilului de conducere prin delegarea de sarcini.

Oferă cooperarea cu alţi specialişti pentru a asigura sprijin pentru toate nevoile copiilor: educaţionale, terapeutice, medicale, sociale etc.

Oferă organizarea de cursuri de formare pentru profesori, părinţi, personal didactic şi nedidactic, sau pentru alte persoane care au nevoie de informaţii şi cunoştinţe în domeniu.

Oferă elaborarea de materiale educaţionale şi asigurarea de consultanţă de specialitate privind aplicarea acestora, astfel încât să fie sprijinite nevoile individuale de predare – învăţare.

Oferă consultanţă pentru domenii specifice din curriculum (educaţia specială a elevilor cu dizabilităţi, dificultăţi de învăţare; intervenţie şi recuperare).

Oferă consultanţă pentru iniţierea unor proiecte educaţionale în şcoală şi comunitate.

Promovează cooperarea internaţională ca modalitate de informare şi formare cu privire la noile abordări, concepte, metodologii etc.