Puncte tari

Puncte tari:

 • Cadre didactice calificate.
 • Ofertă educaţională opţională diversificată.
 • Consilierea părinţilor elevilor.
 • Dotarea bibliotecii şcolii cu literatură pentru copii
 • Desfăşurarea muncii în echipă pentru elevii cu C.E.S. şi pentru elevii integraţi.
 • Activităţi extracurriculare terapeutice, culturale şi sportive.
 • Expoziţii cu produse realizate de elevi.
 • Diverse materiale suport semnate de cadrele didactice
 • Organizarea de concursuri extraşcolare şi sportive judeţene şi interjudeţene.
 • Implicarea în proiecte naționale.
 • Cabinet medical
 • Spaţiu de recreere şi joacă pentru elevi( cluburi)
 • Teren de sport ( fotbal , handbal)
 • Accesul la Internet.
 • Aplicarea unor metode şi mijloace recuperatorii şi educative care să fie în acord cu nevoile elevilor.
 • Expoziţii realizate cu lucrările elevilor.
 • Colaborarea cu părinţii, comunitatea locală şi Poliţia de Proximitate.
 • CSEI Negrești  oferă , în cabinete de specialitate , moderne :

- psihodiagnoză şi consiliere pedagogică;
- terapia tulburărilor de limbaj;
- terapie cognitivă;
- kinetoterapie
- socializare prin activităţi extracurriculare.

 • Cabinet de informatică
 • Curriculum adaptat;
 • Planuri individualizate de învăţare;