Resurse materiale

RESURSE MATERIALE

- săli de clasă

- cabinet de psihodiagnoză  consiliere si O.S.P.

- cabinete de terapia tulburărilor de limbaj;

- cabinet de kinetoterapie;

- sală de sport

- ateliere (brutărie,lăcătuşerie şi tâmplărie);

- bibliotecă;

- cabinet sanitar;

- internat;

- cantină şi sală de mese;

- cluburi;

- încălzire centrală proprie;

- bază sportivă;

- ghiduri, cărţi şi manuale specifice;

- mijloc de transport marfă;

- spălătorie.